"DZIENNIK POLSKI" Nr.1, Niedziela, 4 lutego 1945 r.Treść artykułu:

"Wskutek wysadzenia w powietrze wia­duktu kolejowego na ul. Kopernika, odda­lony zaledwie o kilkadziesiąt metrów dom Tow. Lekarskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4 uległ ciężkiemu uszkodzeniu. Siła wybuchu musiała być wielka, kiedy zni­szczyła wszystkie okna i drzwi, zerwała dach, a ściany domu popękały. Słynny wi­traż St. Wyspiańskiego „Apollo", wyobra­żający system astralny Kopernika, uległ prawie całkowitemu zniszczeniu.

Dziś wnętrze domu Tow. Lekarskiego znajduje się. w stanie godnym pożałowania. Jedynie cenna biblioteka z zakresu medycyny, obejmująca kilkanaście tysięcy to­mów, ocalała.

Wnętrze domu Tow. Lekarskiego zostało urządzone według projektu St. Wyspiańskiego w roku 1905, dzięki interwencji prof. dr J. Nowaka, gorącego wielbiciela twór­czości Wyspiańskiego. Wyspiański pro­jektował tam: klatkę schodową, stylizowa­ne liście kasztanu, krzesła, drzwi i t. d., a przede wszystkim witraż „Apollo".

Witraż ten jednak może być zrekon­struowany, gdyż projekt (akwarela), znaj­duje się w zbiorach prof. tir J. Nowaka.

G. P."

Odnośnie artykułu:
W 1972 roku zrekonstruowano witraż "Apollo i system słoneczny" wg oryginalnego zachowanego kartonu. Dopiero na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, przeprowadzono kompleksową rewaloryzację budynku przywrócono oryginalny wystój wnętrz, a od 1992 roku kamienica przy ulicy Radziwiłłowskiej 4 stała się ponownie własnością Towarzystwa Lekarskiego.
  • Witraż Apollo