"W 1938 r. regent przybył pociągiem do Krakowa wraz z najstarszym synem Stefanem. W Krakowie, chlebem i solą przywitał ich Prezydent Mościcki oraz prezydent miasta Krakowa Mieczysław Kaplicki (dawny legionista, który bardzo zasłużył się dla unowocześnienia miasta). Horthy wspomina przejazd w samochodzie otwartym ulicami Krakowa, gdzie spotkał się z ciepłym przyjęciem. Celem zaproszenia go do Polski była próba wybadania stanowiska Węgier wobec poczynań Niemiec (w tym kwestii Gdańska). Rozmawiał on z Mościckim, Rydzem - Śmigłym, Beckiem i Sosnkowskim. Na filmie Horthy wraz z Prezydentem Mościckim jadą na Wawel uliczkami Krakowa.

Eskortę samochodu prowadzi 8 pułk ułanów z Krakowa. Piechota to prawdopodobnie 20 pułk piechoty, możliwe, że powiększony.

Początek to ul. Basztowa, potem Brama Floriańska, Rynek Główny (pomnik A.Mickiewicza), Barbakan, wjazd na Wawel, wejście do Katedry Wawelskiej, zgrupowanie na Basztowej, ul. Floriańska do Rynku Głównego (w oddali widać Kościół Mariacki), znowu Rynek Główny, przejazd obok kościoła św. Wojciecha, potem chyba pl. Matejki i wjazd na Wawel."

by
pathe39

Miklos Horthy
(1868-1957)
Austro-węgierski admirał i węgierski polityk. W 1918 roku został nawet naczelnym dowódcą całej floty cesarsko-królewskiej. Pokonał komunistyczną republikę rad w 1919 roku, jaka zagnieździła się w Budapeszcie, zamieniając życie Węgrów w krwawy koszmar. Od 1920 roku regent Królestwa – zapewnił krajowi stabilność w niezwykle ciężkim momencie dziejowym, kiedy Węgry traciły, na mocy traktatów z Petit Trianon kończących I wojnę światową, większość swojego terytorium. Umiejętnie lawirował wobec narastającej potęgi III Rzeszy i bezczynności Wielkiej Brytanii i Francji. Zmuszony do sojuszu z III Rzeszą (po opuszczeniu go przez zachodnie mocarstwa, na które zawsze można liczyć). W 1944 roku podjął próbę zawarcia pokoju z aliantami (którzy go wcześniej popchnęli w łapy nazistów) w wyniku czego został usunięty przez Niemców z urzędu. Zmarł w 1957 roku na emigracji w Portugalii.
(Miklos Horthy z rodziną)

Admirał Horthy po klęsce wrześniowej nadal uznawał państwo polskie, na terenie Węgier były polskie placówki dyplomatyczne, a szeroki strumień uchodźców do armii polskiej we Francji (teoretycznie wroga Węgier) płynął nieprzerwanie. We wrześniu 1939 roku zabronił przechodzenia wojskom niemieckim przez węgierskie terytorium.

więcej w Wikipedii
Blog o Miklósie Horthy po węgiersku :)