Leówki :) - szalety publiczne (z uwagi na przyzwoitość wyłącznie miejskie), których inicjatorem był prezydent Krakowa prof. Juliusz Leo. Powstanie szaletów wiązało się z procesem europeizacji miasta. Odrzucono sugestię, by podobnie jak wcześniej w Wiedniu - funkcję szaletu publicznego dla oszczędności pełnił funkcjonariusz magistracki, osłaniając klienta szeroko rozpostartym płaszczem :)

wg. Mieczysław Czuma & Leszek Mazan "Austriackie gadanie, czyli Encyklopedia Galicyjska"